شاخص های موفقیت سازمان(CSF)

به­نام خدا

 

v    فرض کنید در یک سازمان کار میکنید، شاخص های موفقیت سازمان(CSF) را بیان نمایید.

عوامل و شاخص­های مختلفی در موفقیت  سازمان­ها و رسیدن آنها به اهدافشان دخالت دارند که در ذیل به بیان چند مورد از آنها می­پردازیم:

1. مدیران و رهبران سازمان:

در هر سازمان مدیرانی باید تعیین شوند، که دارای مهارت­های رهبری و هدایت کارکنان ، مهارت­های ارتباطی، مهارت­های فنی، عملیاتی، مهارت­های تصمیم گیری و برنامه­ریزی باشند، افرادی که واقع گرا بوده و به فرآیند و پروسه­ی انجام کار کاملاً واقف باشد تا بتوانند سازمان را به اهداف مطلوب برسانند.

2. تیم و گروه کاری مناسب(منابع انسانی):

یکی از مهمترین عوامل موفقیت هر سازمانی نیروی انسانی آن سازمان می­باشد که امروزه از نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه برای شرکت و سازمان یاد می­شود. در هر سازمانی مدیران بسیار خوش شانس خواهد بود اگر بتواند خودشان تیمی از افراد خلاق، متفکر، پر تلاش و متعهد آماده کند. آنها باید نهایت تلاششان را کنند تا کارکنان از محیط و کارشان رضایت داشته باشند و فرهنگی را در سازمان ترویج دهند که کارکنان اهداف سازمان را با اهداف خودشان همسو و هم جهت بدانند.

3. تعیین اهداف سازمان و به طور کلی تدوین سند راهبردی برای سازمان:

هر سازمانی به منظور و هدف خاصی ایجاد شده است  باید اهداف را شناخت و استراتژی مناسب برای نیل به آنها را تدوین نمود، بنابر ماهیت کار یا پروژه­های هر سازمانی عواملی وجود دارد که بر موفقیت آن تأثیر میگذارند، مثلاً در یک پروژه زمان ممکن است بسیار حیاتی و مهم باشد، یا اندازه و ارزش یک  پروژه ممکن است برای سازمان بسیار مهم باشد.

4. حمایت سازمان و مدیران ارشد:

یکی از اصول موفقیت هر سازمانی حمایت و پشیتیبانی مدیران ارشد سازمان از کارکنان و مدیران میانی در انجام کارها می­باشد. اگر مدیران ارشد یک سازمان از منافع انجام یک پروژه در سازمان آگاهی لازم را نداشته باشند و یا انجام آن پروژه را امری غیر ضروری بدانند، از آن حمایت نکرده و در نتیجه پروژه اصلاً انجام نخواهد شد.

 

5. محیط خارجی سازمان:

عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژیکی و رقبا یا حتی مشتریان یک سازمان می­توانند بر موفقیت آن تأثیر بگذارند.

v    چرا سازمان ها به سراغ MIS  می­روند؟

دلایل بسیار زیادی ممکن است برای استفاده از این سیستم ها در سازمان­ها وجود داشته باشد نظیر سرعت در انتقال اطلاعات، هماهنگی و نظم، امنیت و ...

یکی از موارد مهم در سازمان های کنونی مدیریت دانش است، به نظر من سیستم های اطلاعاتی مدیریت، در این امر می­تواند بسیار موثر بوده و نقشی اساسی را به عهده گیرد، با وجود چنین سیستمی در سازمان های تمامی افراد و کارکنان سازمان می توانند به راحتی دانش و اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و در جهت رسیدن به اهداف سازمانی از آنها کمک گیرند. با کمک چنین سیستم­هایی مدیران می­توانند کارکنان  و به طور کلی سازمان را کنترل نمایند و در تصمیم­گیری­ها از اطلاعات آن بهره جویند.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید